TRÄDBESKÄRNING

En arborist kan bestämma vilken typ av beskärning som är nödvändig för att;
⁃ underhålla eller förbättra trädens hälsa
⁃ utseende
⁃ säkerhet

Olika beskärningstekniker inkluderar att ta bort grenar som:
⁃ är döda, brutna, svaga eller ruttna som kan innebära en oacceptabel risk
⁃ är skadade efter en storm
⁃ stör byggnader eller andra konstruktioner.
⁃ är i vägen till angränsande gator och trottoarer.
⁃ sjuka eller angripna av skadedjur
⁃ kommer öka ljusinsläppet vid en gallring av kronan

För precis som människor är alla träd olika.
De är individer som beroende av många olika variabler ( trädsort, ålder, plats, och tidigare underhåll) beter sig olika.
Därav definieras behovet av ingrepp individuellt för varje träd.
Generellt tar vi inte bort mer än ca 15% av trädets bladmassa.
Med många mindre snitt på rätt ställen undviker individen onödig stress.
Långsiktigt underhåll med förnuft är viktigt för trädet och din plånbok.

Se olika typer av beskärningar >>

 AVANCERAD TRÄDFÄLLNING

En arborist hjälper dig att utvärdera ifall trädet behöver tas bort eller inte.

Vanligt förekommande fall är när trädet:

⁃ anses vara en för stor risk för sin omgivning
⁃ stör byggnad som omöjligt kan korrigeras med beskärning
⁃ är dött eller döende
⁃ ersätts med ett annat träd som passar bättre för platsen
⁃ skapar trängsel och skada för mer önskvärda träd
⁃ är i ett område för nybyggnation
I urban miljö råder det ofta trängsel och därför blir fällningen i många fall mer avancerad.
Med precision tas trädet ned i sektioner.
Detta för att minimera påverkan på landskapsbilden.

PLANTERA FÖR FRAMTIDEN

Alla stadsträd finns idag tack vare någon som tänkte på oss, nu är det vår tur att ge till nästa!

Hur vill du att din framtida trädgård ska se ut?

Vanliga frågeställningar inför plantering:
⁃ Barr eller lövträd?
⁃ Vad funkar och på vilken plats?
⁃ Skötselplan?

Detta ingår:

Konsultering
Vi hjälper dig att hitta rätt träd på rätt plats för att ge planteringen rätt förutsättningar.

Kvalitetssäkring
Växterna köps in från utvalda plantskolor, rotsystem och grenverk verifieras.

Plantering
Utöver utförande ingår allt material inför etableringen.

Uppbyggnadsbeskärning
2-3 år efter planteringen kan man med små justeringar undvika stora framtida problem.
Träd är även en investering som kan höja värdet på den totala fastigheten.
Idag är olika intressenter, allt från fastighetsmäklare till stadsarkitekter och konsulterande Arborister överens om att träd kan ha ett betydande ekonomiskt värde.
Läs mer här.

TRÄDINVENTERING

Besitter du på en större mängd träd och är nyfiken på att förstå mer om VAD, HUR och NÄR det behövs en åtgärd?
I rapporten får du
• Parkens samtliga arter och sort
• Karta som ger dig översikt och kontroll
• Konsultation med nödvändiga åtgärder från utbildad personal.
• Kontinuerlig vägledning och planering
• Tillgång till utbrett nätverk som kan hjälpa dig med allt från stubbfräsning till trädgårds ingenjörer och anläggare.
• Beslutsunderlag som ger dig mandat för handling inför korta eller långsiktiga åtgärder.

Certifikat
Instagram
 Kontakt

Rubisco Trädvård AB

Huvudfabriksgatan 6

126126 Hägersten

Tel: 0704 – 50 95 95

E-post: info@rubisco.se

Rubisco Trädvård AB © 2019 All Rights Reserved